תקנון המשתתפים במרוץ :

 

בכדי שכולנו נפיק את המירב מאירוע זה, אנא הקפידו על הכללים הבאים:

*  ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 17.10.16 בשעה 24:00. מעבר למועד זה ועד יום המרוץ, ההרשמה תתבצע בתוספת 20 ש"ח.

*  נוהל ביטולים עד ה- 13.10.16, שעה 10:00 בבוקר בעלות 15 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סוג שהוא.    

*  המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לפתוח הרשמה ביום האירוע.

*  המארגנים אינם מתחייבים למידת חולצה.

*  חובה לרוץ עם השבב/ מספר החזה שיחולק בקידמת החולצה. רץ שלא ייעשה כן ייפסל ותוצאתו לא תימדד.

*  יש להישמע להוראות הסדרנים.

*  כל שינוי בפרטי הרץ חייב להעשות דרך מארגני המרוץ.
 
*  רץ המעוניין למכור את הרשמתו, מוטלת עליו האחריות ליצור קשר עם מארגני המרוץ. במידה ולא עשה זאת, 
   אותו רץ שירוץ עם מספר חזה לא שלו יפסל לאלתר. 
 
*  רץ המעוניין לבטל את הרשמתו, יש לעשות זאת במסגרת נוהל ביטול הרשמה.
 
*  החלפת שמות במסגרת מועדי הרישום - בעלות 15 ש"ח, אלא אם צויין אחרת.
 

*  טעויות הקלדה או רישום הינן סייג ויטופלו נקודתית.

*  אין כפל פרסים.

 בהרשמתכם אתם מסכימים לפעול על-פי תקנון זה ללא יוצאי דופן.